Tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetbeskrivning gäller tjänsten ### och har skapats ##.##.20##.
Denna tillgänglighetsbeskrivning förklarar hur e-handeln följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster baserad på EU:s tillgänglighetsdirektiv, vilka brister det finns i tillgängligheten på webbplatsen och hur du kan ge oss feedback i tillgänglighetsfrågor.
Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Uppfyllelse av kraven

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten uppfyller alla tillgänglighetskrav för WCAG 2.1 A och AA standarderna.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten uppfyller delvis för WCAG 2.1 A och AA standarderna.

Icke tillgänglig innehåll

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Kontakta oss om du vill meddela brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Ge response

Per e-post:

Med ett webbformulär:

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in ett klagomål och hur det behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter


Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000